Vítejte!

Milí přátelé, vítejte na českých stránkách Gymnázia Veit-Höser v Bogenu

Jsme státní přírodovědecko- technologické a jazykové gymnázium. Naše škola je financována Štraubinsko-bogenským okresem.

Od roku 1996 je VHG uznáno jako škola v projektu UNESCA. Podle tohoto projektu je tato škola místem, které žáky a studenty připravuje na to, že v tomto světě není možno žít a přežít v izolaci, ale pouze jako součást internacionálního kolektivu. K tomu se vztahuje nejenom vzdělávací nabídka, ale také atmosféra gymnázia.

Momentálně na gymnáziu vyučuje 64 učitelů a je tu přibližně 650 žáků a žákyň.

V roce 1997 byla ukončena kompletní rekonstrukce hlavní budovy s třídami a místnostmi odborné výuky. Díky tomu je školní budova VHG jedna z nejkrásnějších a nejmodernějších v celém okrese. V roce 2008 byla po generální rekonstrukci uvedena znovu do provozu naše trojúčelová sportovní hala. Kvůli celodenní péči o žáky byla postavena v sousedství školy budova vybavená mensou s velkou jídelnou a místnostmi pro školní družinu.

V posledních letech jsme se hlavně soustředili na rozšíření a vylepšení naší computerové výbavy. Na podzim 2002 mohl zemský rada pan Alfred Reisinger slavnostně zahájit provoz našeho nového computerového sálu, který je ukázkový pro celé Dolní Bavorsko. Od roku 2008 doplňuje naše EDV-vybavení mobilní notebooková stanice s 25 přístroji. Je flexibilní a použitelná v každé třídě. V matematické dílně najdete moderní vyučovací pomůcky, které jsou použitelné i v ostatních oborech.

Milí přátelé! Závěrem bychom vám rádi představili skupinu Arta Amicitia, která na naší škole vznikla v rámci interkulturního vzdělávání z vlastní initiativy rodičů a dětí. Jedná se o skupinu, která se zabývá navázáním přátelských vztahů mezi českými a německými dětmi a rodinami. Internetové stránky této skupiny můžete navštívit na homepage naší školy "Arta Amicitia"

Tyto stránky jsou samozřejmě vedeny v českém i německém jazyce.

Váš zájem by nás velice potěšil.

Ahoj a na brzkou shledanou!

This website is part of a school website project, made by 14 students of the "P-Seminar 2015-16", the English and French teacher Simon Wech and the computer science teacher Sabine Reiß.